Skip navigation

9.2.1 Összefoglalás

A lecke célja az volt, hogy megismertesse a hallgatókat az eprezentáció fogalmával, kialakulásának előzményeivel és az előadások rögzítésének technikai jellemzőivel. A lecke során kitértünk a számítógép, a prezentációs programok és az internet szerepére az előadások rögzítésének vonatkozásában. A tananyag második részében a hallgatók megismerkedtek a statikus és a dinamikus eprezentáció megvalósításának lépéseivel, az előnyökkel és a hátrányokkal.