Skip navigation

9.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A lecke célja, hogy megismertesse a hallgatókat az eprezentáció fogalmával, kialakulásának előzményeivel, az előadások rögzítésének technikai jellemzőivel, a számítógép, a prezentációs programok és az internet szerepével. A tananyag második részében a hallgatók megismerkednek a statikus és a dinamikus eprezentáció megvalósításának lépéseivel, az előnyökkel és a hátrányokkal.