Skip navigation

9.1.4 A prezentációs programok megjelenése

A következő jelentős változást a személyi számítógépek széleskörű elterjedése után a prezentációs programok megjelenése jelentette. Ezeknek a programoknak a megjelenésével a programozási ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára is elérhetővé vált a számítógép integrált médiamegjelenítési képességeinek a kiaknázása: az előadások szöveges, auditív és vizuális elemei egyetlen prezentációba. A prezentációs szoftverek népszerűsége hatott az oktatás módjára is. Kezdetben ezek a programok a hagyományos előadások alkalmankénti szemléltetésére szolgáltak, de szerepük idővel megváltozott és egyre gyakrabban vált a prezentáció az előadás vezérfonalává. Ez a változás azt is lehetővé tette, hogy az oktatók az előadás anyagát tömören összefoglalva, állóképekkel, hanggal, mozgóképekkel kiegészítve jutassák el a hallgatók számára.