Skip navigation

8.4 Tesztek

Teszt 1

Döntse el, hogy az állítás igaz vagy hamis!

Kérdés 1

A felsőoktatásban az ismeretátadás egyik legrégebbi módja az előadás.

Teszt 2

Döntse el, hogy az állítás igaz vagy hamis!

Kérdés 1

A dinamikus prezentáció csak állóképpé konvertált diák megjelenítésére volt alkalmas.