Skip navigation

8.2.6 Tükrözött világ

Az egyes szám első személyű virtuális világokkal szemben a tükrözött világ (kivetített valóság) második személyű megtapasztalást tesz lehetővé, ahol a néző a képzeletbeli világon kívül áll, de kommunikálni képes a kivetített világ személyeivel vagy objektumaival. A tükrözött világ fontos eleme a számítógéppel összekötött videokamera, amely a néző alakját egyesíti a háttérrel és egy nagy méretű monitoron vagy egy kivetítőn jeleníti meg.