Skip navigation

8.2.25 Szórakoztatva tanulás (edutainment)

Az eredeti elnevezés az angol „education” – oktatás és „entertainment” – szórakozás szóösszetételből ered. Az elnevezést széles körben használják az 1990-es évek óta, ezért van olyan nézet, mely szerint a komoly játékok és a szórakoztatva tanulás rész-egész viszonya éppen fordított: a szórakoztatva tanulásnak része a komoly játékok és nem fordítva. Ennek több tény is ellent mond: egyrészt a szórakoztatva tanulás célközönsége szűkebb, szorosabban kötődik az iskolai képzéshez, mint a komoly játékoké, másrészt a szórakoztatva tanulás eszközei rendszerint inkább a tények közlésére koncentrálnak, addig a komoly játékokban ezen túlmenően jelentős szerepet kap az interakció is.