Skip navigation

8.2.22 A komoly játékok szerepe az ezredforduló után

Az ezredforduló után a komoly játékok egyre szorosabban kapcsolódtak a számítógépes játékokhoz. Két játékfejlesztő, Michael and Chen 2006-ban publikált művében, melynek címe: Serious Games: Games That Educate, Train and Inform már a számítógépes játékok kontextusában, de mégis Abt definíciójához hasonlóan határozta meg a fogalmat: „A komoly játék olyan (számítógépes)játék, amelynél a (széleskörűen értelmezett) oktatás az elsődleges cél és nem a szórakoztatás. A korábban már említett Michael Zyda 2005-ben megjelent „From Visual Simulation to Virtual Reality to Games” cikkében olvashatunk a komoly játékokra vonatkoztatott szélesebb körű definíciót is: „A komoly játékokat az teszi komollyá, hogy olyan tevékenységeket vonnak be a játékba, amelyek elősegítik az ismeretek és a jártasságok elsajátítását”.