Skip navigation

7.3.2 Önellenőrző kérdések

  1. Ismertesse az új média és az elektronikus tanulás kapcsolatrendszerét!
  2. Szóljon az Internetes társas-közösségi szerveződési formák és az új típusú e-learning kapcsolatáról!
  3. Mit értünk Az új média fogalomrendszerén?
  4. Milyen dramaturgiai hatásai vannak a tanórán az újmédia rendszernek?
  5. Milyen oktatási alkalmazásai vannak az interaktív televíziónak?
  6. Mit értünk a mobil tanulás fogalmán?
  7. Milyen változatai vannak a nyilvánossá tett oktatási tartalmaknak?