Skip navigation

7.2.6 A mobil tanulás mint a vegyes típusú tanulás eszköze

Hogy mit tekinthetünk mobil tanulásnak (mLearningnek), annak megítélése sokszor eltérő formákat öltve jelenik meg. Rendszerint a bármilyen, hordozható IKT eszközön hozzáférhető, tanuláshoz kapcsolódó tartalom elsajátítása, tevékenység begyakorlására alkalmas eszközre gondolnak. Mobil tanulásnak még nincs kialakult szilárd értelmezése: értelmezik bárhol, bármikor való tanulásnak és a hagyományos iskolai kereteken túli tanulást jelentheti. Az általánosan elfogadott definíció a következő:

Bármilyen [technológia által támogatott] tanulás, amely akkor történik, amikor a tanuló nincs fix, előre meghatározott helyszínen, vagy pedig az a tanulás, ami akkor történik, amikor a tanuló a tanulás során kihasználja a mobil technológiák kínálta lehetőségeket. (O'Malley et al., 2003).80

A technológia nemcsak a gazdaságra és kommunikációs formákra hatott, hanem a tanulás eszköztárának szélesítésére. A technika nem csupán az e-learning megjelenésével kapott fontos szerepet az oktatásban, hanem már a számítógép és az internet kialakulása során is jelen volt. Az elektronikus szolgáltatások, (e-business, e-közigazgatás, e-egészségügy) és köztük az e-learning csak a ma ismert utolsó lépcsőfokai a korábban elkezdődött fejlődési folyamatnak. A technológiák versengése során várhatón a mobileszközök válnak a legfontosabb platformmá. Valójában a technológiaváltás különösen a mobileszközök használata elterjedésében és használatában követhető jól nyomon. (Kezdetben az informatikai IKT-kompetenciák megalapozására több éves tanfolyamok keretében zajlott az internetes tanfolyamok időtartama, legfeljebb néhány hétig esetleg pár hónapig, egy mobileszköz esetében néhány napra van szükség.) A fenti tény előrevetíti, hogy az egyre inkább felhasználóbarát végkészülékek (táblagépek, okostelefonok) használatának elsajátítására egyre rövidebb időre lesz szükség. Csökkentvén így remélhetőleg a digitális szakadékot az IKT-t használók és nem használók között. Várhatóan olcsóbban beszerezhetőek lesznek. Benedek81 így ír erről: „Szemben a PC- és internet-penetráció során tapasztalható társadalmi esélykülönbségek által fékezett folyamatokkal, a mobiltelefon demokratikusabb módon terjedt el a fiatalok körében. Pedagógiai szempontból különösen figyelemreméltó, hogy azok körében is jelentős mértékben hozzáférhetővé vált, akiket a társadalmi kirekesztés veszélye fenyeget, akiknek nem sikerült beilleszkedni az oktatási rendszerbe, és akik most sem vesznek részt a tradicionális oktatásban vagy képzésben, esetleg munkanélküliek, képességeiknek nem megfelelő munkakörben dolgoznak vagy hajléktalanok.”

A mobileszközök társadalmi hatásain túl az oktatás minden szintjét (alap-, közép- és felsőfok valamint felnőttképzés) érinti. Beleértve formális, iskolai rendszerű tanítás-tanulás folyamatától kezdve a nonformális, iskolán kívüli formákat is. Különösen kiemelt szerepet kap az internetes társas közösségekben az informális tanulás.

Az e-learning egy válfaja a mobiltanulás vagy m-learning, amely valamilyen mobil vagy vezeték nélküli eszköz segítségével történik. Az ITV oktatási felhasználása szempontjából az m-learning azért is érdekes, mert a digitális műsorszolgáltatás egyik változata, a digitális földfelszíni televíziózás (DVB-T) – a műholdas (DVB-S), illetve kábeles (DVB-C) szolgáltatásokkal ellentétben – alkalmas arra, hogy mobil vételt tudjon biztosítani. Ahogy a televízió és a mobil adatátviteli technológia, illetve a t-learning és az m-learning fejlődik, egyre több lesz az átfedés.80 O'Malley, C., Vavoula, G., Glew, JpP., Taylor, J., Sharples, M. & Lefrere, P. (2003). ‘Guidelines for Learning/Teaching/Tutoring in a Mobile Environment. MOBIlearn project report, D4.1. Available online at       URL

81 Benedek András: Mobiltanulás és az egész életen át megszerezhető tudás IN: VILÁGOSSÁG 2007/9. pp. 21-28. URL:   
http://epa.oszk.hu/01200/01273/00041/pdf/20071109200841.pdf