Skip navigation

7.2.5 A televízió

Bár az e-learning fogalma jelenleg inkább a személyi számítógéppel, az interneten keresztül megvalósuló tanulást jelöli, használható bármilyen tanulási formára, mely elektronikus, digitális, hálózathoz csatlakozó eszközt használ. Ebben az értelmezési keretben a televízió vagy más hasonló eszköz segítségével hozzáférhető t-learning az e-learning egy válfaja, de jelentősen fokozhatja a tanulás „élményét” olyan módon, amilyenre az internet ma nem képes.

Az Interaktív Televízió ITv, mint tanulási médium az oktatási alkalmazásai ma még kevéssé ismertesek. Kialakulása a különböző médiumok konvergenciájának köszönhető, az ITV fontos szerepet játszhat mint a (korszerű, nyitott) tanulási folyamat új média környezete.

Az e-learning ITV-platformon való közvetítése során az interaktív digitális televízió legfontosabb attribútumai a következő módokon játszhatnak szerepet:

 • A személyre szabhatóság (perszonalizáció) a t-learninggel kapcsolatban azt implikálja, hogy az ITV-t használó tanuló könnyen alakíthatja a rendelkezésére álló t-learning szolgáltatásokat saját érdeklődésének, igényeinek megfelelően.

A szolgáltatás alakításának lehetősége (nyelv, témák, beérkező hírlevelek, frissítések) segíthetik a nézőt, hogy megszűrje a tudást, a tudásszerzés pedig célzottabban és hatékonyabban történjen.

 • A digitalizáció bármilyen e-learning (következésképpen t-learning) alkalmazás elengedhetetlen eleme. Az ilyen szolgáltatások előfeltétele a nagyon jó minőségű kép és hang, melyek fontos tényezői a tudásanyag sikeres vizualizálásának.
 • Az interaktivitás lehetőségének köszönhetően az ITV-n keresztül tanulók számára megnyílik a rendszer többi résztvevőjével – az oktatóval, a többi diákkal – való kommunikáció lehetősége (LYTRAS et al. 2002).

A téma legtöbb kutatója egyetért abban, hogy az interaktív digitális televíziónak fontos helye van egy tágabb e-learning stratégiában (BATES 2003), mert:

 • a legtöbb ember otthonában hozzáfér a televízióhoz;
 • nem lesz minden háztartásban internetkapcsolattal ellátott számítógép;
 • a televízió használata a legtöbb ember számára ismerős és könnyű;
 • az emberek általában bizalommal vannak a televíziós tartalom iránt;
 • a televízió lehetőséget biztosít arra, hogy több embert érjen el tanulási lehetőségek kínálatával, mint a hagyományos oktatási intézmények.

Bár a digitális televízió gyorsan fejlődik Európában és a világ más területein, az interaktív szolgáltatások különböző formái lassabb fejlődést mutatnak. Így egyelőre nagyon kevés gyakorlati példával rendelkezünk, és ezek legtöbbje is inkább az edutainment (szórakoztatva oktatás) fogalmával írható le a legjobban.

Az ITV oktatási szerepével kapcsolatban felmerülő kérdések:

 • Hogyan ösztönözhető a passzív néző, hogy aktív tanulóvá váljon?
 • Hogyan tehetők az e-learning lehetőségek könnyebben hozzáférhetővé az otthonokban?
 • Hogyan hidalható át az edutainment és az „engaged learning” (valódi, alapos tanulás) közti szakadék?
 • A tanulást támogató (humán és elektronikus) rendszerek hogyan segíthetnek abban, hogy az engaged learning integrálódjon a TV alapú tanulási környezetbe?
 • Az interaktivitás milyen típusai szükségesek a tanulás folyamatának az interaktív digitális televízióval való támogatásához?

A infokommunikációs eszközök oktatási használatának legnagyobb előnye, hogy korábban elképzelhetetlen mértékű rugalmasságot biztosít a tanuló számára. Ahhoz azonban, hogy a technológia valóban rugalmas szállítórendszerként működjön, a felhasználó számára azonnal hozzáférhetőnek és megfizethetőnek kell lennie.

A különböző technológiák használata (a rádiótól a videokonferenciáig) az oktatási tartalom terjesztésére kreatív és innovatív módokat hozott a tananyagfejlesztésben. Az internet globális hálózata és a természetéből fakadó interaktivitás és kommunikáció az oktatás és képzés nagyon hatékony, sőt elengedhetetlen eszközévé vált. Az interaktivitás szerepének megértése azonban nem egyszerű, és mivel a legtöbb eddigi ilyen irányú vizsgálat a számítógépes környezetben megvalósuló interaktív folyamatokkal foglalkozott, több kutatásra lenne szükség arról, hogy milyen szerepet töltenek be e folyamatok az interaktív digitális televízió közegében.

A legfontosabb, hogy a technológiának eléggé rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy kezelni tudja a következő pedagógiai megfontolásokat:

 • különböző tanulási stílusok kiszolgálása,
 • konzisztens gép és ember interfész (érintkezési felület),
 • a tananyag egyéni tanulási igényekhez való illesztésének képessége.

Az információtechnológiai eszközök oktatásbeli felhasználásának egyik legkomolyabb problémája, hogy a technikai fejlesztések jóval előrébb tartanak, mint az ilyen alkalmazások lehetőségeinek alapos pedagógiai, pszichológiai, szociológiai kiértékelése, ami pedig az igazán hatékony tudásátadási megoldások alapja lenne.

 1. Hain Ferenc – Hutter Ottó – Kugler Judit Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetőség http://www.epa.oszk.hu/01200/01273/00021/pdf/20050530052007.pdf
 2. E-tanulás, e-learning http://edutech.elte.hu/multiped/szst_11/szst_11.pdf ELTE TTK