Skip navigation

6.5.2 Önellenőrző kérdések

 1. Ismertesse a közösségi terek technológiai támogatásának feltételeit!  
 2. Milyen előnyei vannak közösségi terek használatának?
 3. Ismertesse a hálózatalapú tanulás kialakulásának feltételeit!
 4. Szóljon a webkettő és a hálózatalapú tanulás kapcsolatáról!  
 5. Milyen új internetes társas-közösségi szerveződési formákat ismer?
 6. Ismertesse az új típusú e-learning alapelveit!

 

 1. Ismertesse a konnektivizmus alapelveit és fő csomópontjait!
 2. Milyen elemek alapján csoportosíthatjuk a konnektivista oktatásmódszertant?
 3. Ismertesse az első hazai konnektivista kurzus lebonyolításának körülményeit!
 4. Mutassa be a kurzus során alkalmazott módszereket és a gyakorlati megvalósulását!

 

 1. Ismertesse a tanárszerepek lehetséges osztályozásait!
 2. Milyen tanármodellek vannak?
 3. Milyen tanári habitusokkal foglalkoztunk?
 4. Ismertesse az elektronikus tanulásról szóló paradigmák lényegi elemeit!
 5. Mely tényezők alkotják a pedagógiai inspirációt?
 6. Milyen legyen a hálózatai tanulás során tanár?
 7. Mi jellemzi a facilitátort?
 8. Mi jellemzi az inspiratív magatartást?
 9. Mi a pedagógusmesterség 4 kulcsfogalma?
 10. Hogy működik a reflexió?
 11. Mi jellemzi a reflektív pedagógust?