Skip navigation

6.5.1 Összefoglalás

Az előzőekben feltártuk a közösségi terek technológiai támogatásának feltételeit, a hálózatalapú tanulás kialakulásának történetét, a konnektivizmust létrehozó diszciplínákat, társas-közösségi szerveződési formák és az új típusú e-learning fogalmát. A megszerzett ismertek birtokában képes átlátni a hálózatalapú tanulás fogalomrendszerét.

A modulban feldolgoztuk a reflexió értelmezését, mely a pedagógus tudásának (nézetek, értékelő rendszer, gyakorlati tudás, reflexió) legfontosabb rétegeinek egyike. Az elektronikus tanulásról szóló paradigmákat követően online környezetre is értelmeztük az inspiráció és reflexió szerepét, különös tekintettel a hálózati tanulás segítésére, facilitására. Úgy gondolom, hogy a tanári inspirációról és reflexióról szóló ismertek segítségével hozzájárultunk a hálózatalapú oktatási formáknál alkalmazott egyik módszer megismeréséhez.