Skip navigation

6.4.3 Pedagógiai professzió és reflexió

Mielőtt elkezdjük az e-learning humánerőforrás tényező (tanári kompetenciák) feldolgozását, tekintsük át az első hazai konnektivista kurzus egy posztját, melynek találó címe „Minek nevezzelek - tanár kolléga?” volt. A poszt a napjainkra jellemző tutor fogalmat egyfajta fölérendelt szereppel azonosítja, (facilitátor, coach, mentor, counsellor) átalakulását tárgyalja, így jellemzi szerepüket: megkönnyíti a tanulást, „végigver a rutinokon”, segít tájékozódni, megmondja, mit kezdhetsz mindazzal, amit tanultál.          
(Forrás: http://htk01.osztalyterem.hu/node/7581). A tanár új szerepkörét többféleképpen megfogalmazták. Nézzük át most ezeket!

A tutor elnevezés azt jelenti, hogy egy bizonyos témában jártas (specialista) személy vezetője, pártfogója, segítője gyámolítója a hallgatónak.

A mentor kifejezés rendszerint idősebb atyai barátot, pártfogó személyt jelent, aki atyaként segít jó tanácsokkal valakit, munkahelyen pedig szakkérdésekben áll rendelkezésre a rendszerint tapasztalatlanabb munkatárs számára.

A facilitátor egyfajta ösztönző – valamely folyamat vagy munka segítésére –, aki rávezeti tanítványát a megoldásra, a tanulást támogatva segít értelmezni az információkat.

A tréner (Coach) segíti a diákot, hogy felfedezze az információkat saját maga számára. Más értelmezésben fejlesztő, felkészítő tanár, egyfajta trénerként, segít begyakorolni a rendszer használatát és a tanultakat.

Tanácsadó (Counsellor) bizalmas személyként tanácsokat adva tevékenykedik, közreműködik megfelelő kurzus kiválasztásában, segít a tanulási nehézségek leküzdésében.

Nézzünk meg néhány példát a fogalmak értelmezésére:57

A webtutor fogalom integráltan sokszor technikai értelmezést kapva az e-learning szakmában a személyes bizalmas online találkozáson alapuló segítségnyújtásként jelenik meg. A segítés kiterjedhet a hagyományos internetes alkalmazásokra (elektronikus levelezés, a weboldalkon történő böngészés és digitális tartalmak kezelésen túl), a webkettes közösségi (tartalom-előállító/megosztó blogok, wikik, médiumok – videók, podcastek képek) használatának, kreatív alkalmazásának segítésére.

Az IKT-alapú oktatás során az oktató gyakran a facilitátor szerepét tölti be, ezzel is támogatva a kompetencia alapú oktatást, valamint elősegítve a differenciálást, a személyre szabott oktatást.

A hálózati tanulás facilitátora

A facilitátor kifejezést abban az értelemben használjuk, mint aki a megbeszélések során a folyamatokat mederben tartóként van jelen anélkül, hogy beleszólna a tartalomba. Nem feltétlenül tudást ad át, hanem a tanulási folyamatot – az optimális feltételek megteremtésével – megkönnyítve a tanuláshoz szükséges nyitottságot, őszinteséget, motiváltságot egymásra figyelés légkörét teremti meg. Hálózati tanulásra vonatkoztatva bátorít a hálózati tevékenységekben való aktív részvételre, a csoportmunkában való részvételre, valamint a hozott és létrehozott közös „új tudás” megosztására.57 Pálvölgyi Mihály PhD dolgozata alapján, Pálvölgyi, 2002.