Skip navigation

6.2.3 A webkettő és az elektronikus tanulás

A webkettes szolgáltatások elterjedése, megjelenése, birtokba vétele minden diszciplinára erőteljes hatást fejtett ki. A gazdasági, marketing szektort követően megjelent a kultúrában, a könyvtári szolgáltatásokban és az oktatásban elektronikus tanulásban is (eLearning 2.0). A fogalom meghatározása a világhálón történő tanulási lehetőségekre utal, szoros kapcsolatban a konnektivista tanuláselmélettel. A web 2.0 fogalom a konstruktivista tanuláselméletre is termékenyítőleg hatott azáltal, hogy a tanuló tevékenység a lokális környezetből a hálózat segítségével globálissá képes válni, táptalajt adva ezzel a konnektivista tanuláselmélet megközelítésnek.