Skip navigation

6.2.1 Közösségi terek technológiai támogatása

A konnektivista tanulás elengedhetetlen feltétele, – a kereskedelmi szoftverek költségessége és lehetőségeik kihasználhatatlansága következtében, – hogy nyitott forráskódú rendszerek (Open Source) és ingyenes (freeware), szoftverek felhasználásának széles körű lehetőségeit biztosítunk a hálózati oktatás számára.

  1. Az Open Source Software fogalom annyit jelent, hogy szerző a programmal együtt átadja szerzői jogait is, tehát jogot ad a felhasználóknak a programok futtatására, működésük tanulmányozására, átalakítására, az eredeti program vagy módosított másolatainak közzétételére. Egy program akkor lesz szabad szoftver, ha a felsorolt jogok mindegyikével rendelkezik.45 A nyílt forráskódú vagy szabad szoftverek (FLOSS) tehát szabadon használható, másolható, terjeszthető, tanulmányozható és módosítható számítógépes programok (pl. GNU/Linux operációs rendszer, a Google Chrome és a Mozilla Firefox böngésző, az OpenOffice irodai csomag /új nevén LibreOffice/).

  2. Az ingyenes (freeware) szoftver a szerzői jog által védett, ingyen és tetszőlegesen hosszú ideig használható. A shareware bár szintén ingyenes, de csak korlátozott ideig használható. Megjegyzés: míg az ingyenes freeware szoftver felhasználási módja gyakran korlátozott, szabad (free software), bármilyen célra szabadon felhasználható, és szabadon módosítható.

  3. A kvázi ingyenes hozzáférésű rendszer, például az iskolák tanárai, tanulói számára – Microsoft Campus Program Tisztaszoftver Program keretében – kialakított legális felhasználású meghatározott szoftver termékekre vonatkozik.

  4. Open Access kezdeményezés – mely a tudományos eredményekhez való szabad hozzáférést tűzi ki célul –, a korábban kizárólagos monopol jogú szellemitulajdon-centrikus modellt felváltó attitűd-változást jelenti, nevezetesen az információk elérésnek és elérhetővé tételének nyitott rendszerét, melynek jellemzői a következők: az online, digitális formátumú, tudományos (nem irodalmi) művek szabadon hozzáférhetők, szerzői nem részesülnek anyagi díjazásban, a közlemények szerzői sem, és rendkívül nagy számú engedélyezett felhasználással rendelkeznek. Amennyiben a szerzők nyitott rendszerekben kívánnak közzétenni tanulmányokat, akkor (Creative Commons) kreatív közjavak nonprofit szervezetnyilatkozatát használhatják a szokásos „All Rights Reserved" (Minden jog fenntartva) megfogalmazás helyett. Alapelveik szerint meg kell nevezni a szerzőt és a mű címét, nem használható kereskedelmi célra, valamint nem változtatható, azaz nem készíthető belőle átdolgozás, származékos mű.

A fenti felsorolásból kivehető, hogy a Moodle szabadon felhasználható képzésmenedzsment rendszer, másképpen keretrendszer (LMS) globális sikeressége. A Moodle elnevezés az angol (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment) kifejezés szavakból ered, melynek „Moduláris objektum-orientált dinamikus tanulási környezet”, másképpen nevezve Nyílt Forráskódú Moduláris Alapú Oktatási/Tanulási Keretrendszer a magyar megfelelője.45 Shaheen E. Lakhan and Kavita Jhunjhunwala, Open Source Software in Education EDUCAUSE Quarterly,vol. 31, no. 2 (April–June 2008.)