Skip navigation

6.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A közösségi terek használata a hálózatalapú oktatás elsőszámú alapelvét képezi. A következőkben feltárjuk a közösségi terek technológiai támogatásának feltételeit, a hálózatalapú tanulás kialakulásának történetét, a konnektivizmust létrehozó diszciplínákat, a társas-közösségi szerveződési formákat és az új típusú e-learning fogalmát.

A hálózatalapú tanulás modulban a konnektivista tanulási módszerek alkalmazásának alapelveiről, módszertani kérdésekről, a gyakorlati megvalósulásról és a tapasztalatokról lesz szó.

A tanári inspiráció és reflexió modulban a hálózatalapú oktatási formák „humánerőforrás”, tehát személyi tényezőit, tanári habitus jellemzőit és az alkalmazott módszereiket dolgozzuk fel. A reflexió a pedagógus tudásának (nézetek, értékelő rendszer, gyakorlati tudás, reflexió) legfontosabb rétegeinek egyike. Áttekintjük a tipikus tanári modelleket és a pedagógusmesterség kulcsfogalmait.

Tartalom

6. Közösségi terek használatnak pedagógiai kérdései 

1.  A közösségi terek      

 1. Közösségi terek technológiai támogatása
 2. Közösségi terek használata
 3. A webkettő és az elektronikus tanulás         
 4. Internetes társas-közösségi szerveződési formák és az új típusú e-learning

2.  Hálózatalapú konnektivista módszerek

 1. A hálózatalapú tanulásról
 2. A konnektivizmus kilenc elve
 3. Konnektivista oktatásmódszertan

3.  Tanári inspiráció és reflexió a hálózatalapú oktatásban

 1. A tanár mint modell – tanárszerepek és vezetés
 2. Az elektronikus tanulásról szóló paradigmák
 3. Pedagógiai professzió és reflexió
 4. A pedagógusmesterség 4 kulcsfogalma