Skip navigation

5.4.1 Összefoglalás

A technikai fejlődés generációkra történő hatásaival foglakozva áttekintettük a különböző szerzők eltérő elnevezéseit és különböző meghatározásait. Láthattuk, hogy több generáció él együtt a hálózati-digitális korban és azon belül is különböző digitális-hálózati érintettséggel. Azonban azt a következtetést is levonhatjuk, hogy a digitális internet generációhoz való tartozást nem csupán az életkori, hanem iskolázottság, szociokulturális, életviteli, jellemzők is meghatározzák. Nem tagadva ezzel azt a tényt, hogy idősebb korban – többek között a korábbi technológiákhoz való ragaszkodás miatt – már sokkal nehezebb megtanulni a digitális és hálózati alkalmazásukat. Az internet generációhoz tartozók körében pedig el kell fogadni, hogy bár intézményes formában soha nem tanulták, mégis többet tudnak róla, mint a tanáraik.

A tudáskonstrukció modulban feldolgoztuk az internetes társas-közösségi szerveződési formák révén kialakult új típusú e-learning felfogásokat. A web műfaji csoportosítása után megismerte a hallgató a közösségi oldalak, közösségi média általános és speciális ismérveit. Sorra vettük az ismeretségi közösségi háló, könyvjelzők, blogok, wikik, valamint az eseménymegosztó és feladatütemező alkalmazások jellemzőit.