Skip navigation

5.3.9 A hagyományos és az új típusú e-learning

18. ábra: A számítógépes tanulás korszakai44
18. ábra: A számítógépes tanulás korszakai44 Forrás: LEINONEN, 2007 alapján saját szerkesztés

Az e-learningnek, bármennyire is fiatal szakterület, már múltja is van; fejlődéstörténete több fázisban írható le. A fenti ábrát szemlélve az alábbi (digitális alapokon nyugvó) korszakok különböztethetők meg (mellőzve a különböző az olyan csoportosításokat), amelyben az elektronika adta lehetőségeket (rádió, tévé) is beleértik:

1. A programozás oktatása, amely nem azonos a programozott oktatással (bár ebben az időszakban még találkozott a két gyakorlat egyrészt programozó, másrészt oktatástechnológia oldalon. Mindenesetre fő jellemzője ennek a kiképzés jellegű gyakorlás volt.

2. A számítógép alapú képzés (CBT) az offline multimédiás korszakaként jellemezhető.

3. Az internet alapú e-learning (IBT) a Word Wide Web megjelenésével terjedt el.

4. Az ezredforduló környékén jelentek meg a képzésmenedzsment- rendszerek, (Learning Management System, LMS), amelyek a körülhatárolt közösséget egy zárt csoportba tartozóként kezelve segítették az „instrukcionalista” képzést. ezek közül kereskedelmi pl. Web CT, BlackBoard, az ingyenes nyílt-forráskódú rendszerek pedig a Moodle és az Iliász rendszer.

5. A 2000. évet követő időszakban pedig – a webkettes alkalmazások révén – a nyitott közösségi média tartalmak (e-learning 2.0).

Az újgenerációs e-learning – a webkettes technológiák arzenáljának elterjedése következtében – lényege, hogy nem egyszerűen virtuálisan képezi le a hagyományos oktatási módszereket, hanem ezen túl teret ad a kollaboratív megoldások alkalmazására is.

Az e-learning rendszernek több típusa különböztethető meg.

1. A tanuláskezelő rendszerek LMS (Learning Management System), az elektronikus a tananyagot közzé téve a zárt csoportba tartozó résztvevők tevékenységeit, haladását is kezelik.

2. A tartalomkezelő rendszerek (Learning Content Management System, LCMS) körébe olyan szoftverek tartoznak, amelyeket elektronikus kurzusok fejlesztéséhez használnak. Az LCMS-rendszer biztosítja – a tananyagíró szakértők, médiafejlesztők, programozók és az oktatók számára – a tartalomfejlesztésen túlmenően a didaktikai feldolgozást, megosztást, terjesztést, illetve a tartalom változtatását. Tipikus LCMS a Sulinet Digitális Tudásbázis.

3. A virtuális tanulási környezetek (Virtual Learning Environment, VLE) olyan képzésmenedzsment (LMS-rendszerek), amelyek a klasszikus tanulási folyamat minden részletét igyekeznek virtuálisan megjeleníteni.

4. A személyes tanulási környezet (Personal Learning Environment, PLE). A webkettő adta lehetőségek széles tárháza révén a tanuló kialakíthatja egyéni szükségleteinek megfelelően a személyes tanulási környezetét, az információszervezést, tartalomgenerálást, és a másokkal történő kapcsolattartási (hivatal, barátok) módokat illetően.

A rendszereket elemezve elmondhatjuk, hogy az offline képzési formák lezárultak, az internetes (webes) és a képzésmenedzsment-rendszerekkel történő tanulás széles körben elterjedt, míg a webkettes technológián alapuló közösségi interakción alapuló megoldások – az izolált hagyományos online képzéssel szemben – „meglehetősen fellazították” az e‐learning értelmezését. Végülis egyre erősebb hangsúlyt kapnak a személyre szabható tanulási környezetek, melyek hálózaton alapulva személyes tanulási hálót (Personal Learning Network, PLN) alkotnak.44 Leinonen T. (2007) Building the culture of (e-)Learning in Microcontent Enviroments, Proceedings of the 3rd International Mikrolearning 2007 Conference, Editors: Martin Lindner, Peter A . Bruck pp 24-33,             
http://murcia.academia.edu/LindaCastaneda/Papers/1581582/Micromedia_and_Corporate_Learning

     vö. Lengyel Péter: Kollaboratív e-learning menedzsment rendszerek bevezetése, elemzése az agrárképzésekben és szerepük a humánerőforrás fejlesztésben. Debrecen, 2011.
http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/118291/5/Molnar_Balazs_Ertekezes-t.pdf [elektronikus dokumentum] (Hozzáférés ideje: 2012. 07.09.)