Skip navigation

5.2.3 Prensky terminológiája

Prensky36 nevezte először – az új infokommunikációs lehetőségek (számítógépes hálózatok, mobiltelefonok megjelenése hatására) – „digitális bennszülött”-nek a gyermekeket, míg „digitális bevándorló”-nak a tanárokat. Hangsúlyozta, hogy a megkülönböztetés lényege az, hogy a bevándorló ugyan alkalmazkodik a környezethez, de bizonyos mértékig megtartja akcentusát.

E sokat idézett, ugyanakkor vitatott tipológiát fejlesztette tovább Jukes és Dosaj37 (2003, 2006), akik kidolgozták a született a digitális tanuló és az emigráns digitális tanár közötti különbségeket.

13. ábra: A Jukes és Dosaj-féle táblázat
13. ábra: A Jukes és Dosaj-féle táblázat

Hazai kutatók közül Bessenyei István közlésében is megtekinthetjük a digitális bennszülöttek – digitális bevándorlókról szóló részletes összehasonlítást.

14. ábra: Digitális bennszülöttek – digitális bevándorlók38
14. ábra: Digitális bennszülöttek – digitális bevándorlók3836 Marc Prensky (2001): Digitális bennszülöttek ‑ digitális bevándorlók. Digital Natives, Digital Immigrants. MCB Uni-versity Press magyarul:       
http://goliat.eik.bme.hu/~emese/gtk-mo/didaktika/digital_kids.pdf

37 Ian Jukes and Anita Dosaj, The InfoSavvy Group, February 2003.    
https://hu.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1lis_tanul%C3%B3

38 Közli Bessenyei István: Tanulás és tanítás az információs társadalomban. Az e-learning 2.0 és a konnektivizmus. [elektronikus dokumentum] Budapest, 2007.
http://www.ittk.hu/netis/doc/ISCB_hun/12_Bessenyei_eOktatas.pdf

     Bessenyei I.: A digitális bennszülöttek új tudása és az iskola           
http://www.ibessenyei.com/A_digitalis_final.htm