Skip navigation

4.2 A TÁVOKTATÁSI PROJEKT AZ INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS SZAKON

A távoktatási projektterv

A projekttervezés során először a képzési formát kellet eldöntenünk, majd az önálló hallgatói munkát támogató keret- és médiarendszert kiépítenünk. Ez utóbbi esetében fontos a tananyaghoz való egyszerű hozzáférés biztosítása (nyomtatott és elektronikus formában is).

A szervezőmunka során a legfontosabbnak egy Virtuális Campus kialakítása illetve az elektronikus tanulást támogató keretrendszer kialakítása tűnt.

A Virtuális Campus

A távoktatás jelenleg a Médiainformatika Intézetben informatikus könyvtáros alapszak képzésben folyik. Az informatikus könyvtáros szak logisztikai és szakmai irányítása a Virtuális Távoktatási Campus-ban történik, mely működésének a lényege az oktatói és hallgatói munka minél szélesebb körű támogatása. A távoktatáshoz szükséges feltételek a Líceum épületében a toronyban találhatók. A nagyszámú előadó és multimédiás gyakorlati hellyel ellátott Médiainformatika Intézet videokonferencia teremmel, multimédia-kutatólaboratóriummal, távoktatási informatikai és logisztikai részleggel rendelkezik. A több száz millió forint értékű informatikai eszközöket üvegszál vonal köti össze a külvilággal. A nagyteljesítményű szerver-központ több száz órányi mozgóképet is tartalmazó tananyagához 100 hallgató kapcsolódhat egy időben. A hallgatók jelszó segítségével kapcsolódhatnak a tananyaghoz, ugyanakkor folyamatosan több ezer oldalnyi írásos anyagot is kapnak tanulmányaik három esztendeje alatt. A tanuló a tanárával fizikai értelemben félévenként kétszer találkozik: a nyitó előadáson és a záró értékeléskor. A tutorok és teletutorok révén a hallgató bármikor értekezhet tanárával a virtuális fogadóórákon, ha megakad az előrehaladásban.

Az alábbi ábra a tervező munka során szem előtt tartandó folyamat-szabályozást mutatja be.

 

9. ábra: A tananyagtervezés folyamata URL: www.futurelearning.com/ page7.html
9. ábra: A tananyagtervezés folyamata URL: www.futurelearning.com/page7.html