Skip navigation

4.2.8 A visszacsatolás fázisai

Oktatási szakasz

Témavezető

1. Előkészítés

Az induló szint felmérésének összeállítása

Tisztázza a feltételeket és az igényeket.

2. Csoportos konzultáció

A tutorral konzultál, a tutor jelzi a kritikus pontokat. Megoldási javaslatokat tesz a tutornak.

3. Egyéni tanulás

A tananyagnak megfelelően további irodalmat, szakcikkeket ajánl, melyet a hallgatók a tutorral értelmeznek.

Formatív-segítő feladatlapok előállítása, elküldése (elektronikus is)

4. Egyéni konzultáció

Amennyiben a tutor és a hallgatók igénylik.

 

5. Feladatok elkészítése,

Szummatív - feladatlapok előállítása, elküldése (elektronikusan is).

A feladatokat elkészíti, kiküldi,

6. Számonkérés

(Megadott féléves ütemezésben)

Fogadja és jóváhagyja a tutortól beérkezett osztályzatokat.

7. Értékelés

(Folyamatosan)

Véglegesíti az érdemjegyeket.