Skip navigation

4.2.6 A tanítási – tanulási folyamat szakaszai

A kurzus kezdetekor – mivel sok hallgató rendelkezhet autodidakta módon szerzett előzetes ismertekkel (diagnosztikus értékelési formában) meggyőződünk a tanulók elméleti ismereteiről.

A tanagyag folyamatos elsajátítása során (formatív értékelési formában), a készülő projekteket folyamatosan értékeljük. Fontos, hogy a hallgató vegyen részt a team munkában, munkáját értékelje önkritikusan.

A kurzus zárásakor (összegző értékelési formában) meggyőződünk a témakörök ismeretének mértékéről.

A szóbeli számonkérés során a hallgató egyrészt bemutatja projektjeit, majd számot ad a tudásáról, a hozzátartozó elméleti ismeretek témakörből.

Írásbeli számonkérés során meggyőződünk a jelölt témát illető lexikális tudásáról és tervező munkájának minőségéről.

Projekt típusú számonkérés során meggyőződhetünk a tanuló kreativitásáról.

Portfólió jellegű munkákat gyűjteményes formákban mutatják be a jelöltek egy adott időszakot és témakört illetően.

 

 

Szakaszok

Általános leírás

1.

Előkészítő konzultáció

(A képzés első hetében)

A feldolgozandó tananyagok ismertetése, helye, szerepe az aktuális tanulási fázisban, médiák használata, motivációteremtés.

2.

Csoportos konzultáció

(meghatározott napokon)

A hallgatók csoportos konzultáción vesznek részt, ahol alkalom nyílik az új ismeretek feldolgozására

3.

Egyéni tanulás

(Folyamatosan)

A kiadott tananyag önálló feldolgozása a rendelkezésre álló eszközökkel

4.

Egyéni konzultáció

(Folyamatosan)

Ismerethiány, bizonytalanság miatti segítségkérés a tutortól, személyesen és/vagy a témavezetőtől elektronikus úton.

5.

A feladatok elkészítése, ellenőrzése

(Folyamatosan)

Az egyéni tanulás részeként a kurzusban a kapcsolattartás és a visszacsatolás, és megerősítés történik ebben a szakaszban.

6.

Számonkérés

(Megadott féléves ütemezésben)

A kurzus kezdetekor – diagnosztikus értékelési forma

A tanagyag folyamatos elsajátítása során – formatív értékelési forma

A kurzus zárásakor – összegző értékelési formában

A szóbeli számonkérés – elméleti ismeretek.

Írásbeli számonkérés – témát illető lexikális és tervező munkája

Projekt típusú számonkérés –kreativitásáról.

Portfólió jellegű – munkákat gyűjteményes formákban

7.

Értékelés

(Folyamatosan)

 

0 – 55 % elégtelen

56 – 66 % elégséges

66 – 80 % közepes

81 – 90 % jó

91 – 100 % jeles