Skip navigation

4.2.5 Az elektronikus tanulási környezetekben történő didaktikai tervezés alapjai.

Távoktatási tankönyvek, jegyzetek struktúrája:

 1. Előszó
 2. Tartalom (modulcímek, leckék, leírása)
 3. Tanulási tanácsok, idő
 4. Célkitűzések
 5. Követelmény (Milyen kompetenciákkal fog rendelkezni a kurzus végeztével.)
 6. Leckék (tananyag egységek), tagozódása (1 lecke kb. 10–20 oldal)
 7. Cél
 8. Tartalom
 9. Tananyag
  1. Leírások
  2. Definíció: Fogalmak jelölésére alkalmazott ezt a stílus
  3. Kérdés: Aktivizáló kérdések.
  4. Feladat: A leckékben megfogalmazott feladatok jelölésére használt stílus.
  5. Hivatkozás: Egyéb dokumentumokra hivatkozó szövegrészek jelzésére használjuk.
  6. Példa: a tananyagokban szereplő példák megjelölésére használható stílus.
  7. Kiemelés: fontosabb szövegrészek, kulcsfogalmak megjelölése.
  8. Megoldás: Ha bizonyos feladatok megoldását jelölő stílus.
  9. Összefoglalás: a leckék összegzése
  10. Összefoglaló kérdések
  11. Összefoglaló feladatok
 10. Médiatár
 11. Próbavizsga
 12. Glosszárium
 13. Irodalom