Skip navigation

4.2.4 A képzés tananyagai, médiumai tantárgyanként

Szerkesztői alapelvek

Egy oktatócsomag fejlesztése során mindig azt tartjuk szem előtt, hogyan tehetjük hatékonyabbá, eredményesebbé az ismeretelsajátítást.

Összességében olyan távoktatási anyagot kívántunk a hallgató kezébe adni, amely rendelkezik a jó távoktatás minden ismérvével.

Távoktatási tankönyveket készítettünk, nem pedig jegyzetet. A távoktatási tankönyveket kiegészítettük tanulási útmutatóval, szöveg- és feladatgyűjteménnyel, valamint munkafüzettel, ellenőrzőkérdésekkel és feladatmegoldásokkal. Több esetben próbavizsgát is végezhet a hallgató annak érdekében, hogy kipróbálhassa tudásszintjét. Olyan leckék összeállítására törekedtünk, amelyben a tananyagrészek kellően rövidek a hatékony tanuláshoz. Az egyes leckéket úgy alakítottuk ki, hogy azok „egy szuszra” megtanulhatóak legyenek.

Minden tantárgyban világosan megfogalmazzuk a célokat, kijelöljük a tartalmat, összefoglalást adunk és ellenőrző kérdéseket teszünk fel. Igyekeztünk olyan gyakorlati feladatokat adni, amelyek megoldása során a tanuló az új ismereteket használni kényszerül. Minden tantárgyhoz külön írtunk tanulási tanácsokat.

A tananyagot igyekeztünk közvetlen stílusú, párbeszédes, barátságos formában megírni, melyek a szokásosnál szellősebbre, ritkábbra alakítottuk, így egy oldalon kevesebb a szöveg. Sok helyen hagytunk üres helyeket annak érdekében, hogy a diákok saját gondolatait fel tudják jegyezni. Azokon a helyeken, ahol az ábrák kifejezőbbek, mint a szöveg, igyekeztünk illusztrációkat alkalmazni.

A hallgató korábbi tapasztalataira építve és a köznapi életből, gyakorlatból vett példával színesítettük mondanivalónkat, így ösztönöztük a hallgatót arra, hogy ellenőrizhesse előrehaladását. A tananyagokat összekapcsoltuk más médiaforrásokkal.

A tanulást támogató médiumok

Minden távoktatási kurzushoz hozzárendeltünk egy tanulást támogató nyomtatott és elektronikus oktatócsomagot az alábbiak szerint;

  • Távoktatási tankönyv
  • Útmutató
  • Feladatgyűjtemény
  • Példatár
  • Szöveggyűjtemény
  • Önértékelő teszt
  • e-tankönyv
  • Önállóan beszerzendő irodalom