Skip navigation

4.2.2 Hálózati rendszerű, egységes elveken alapuló működés előnyei

A menedzsmentrendszer alkalmas legyen arra, hogy kurzusmegosztás elvén (OCW) működő, SCORM kompatibilis curriculum és tananyagfejlesztést komplex formában menedzselje, beleértve: a

1. Projekt előkészítést,

2. A didaktikai tagozódás kialakítását meghatározását

3. Tananyagírók médiainformatikai felkészítését

4. Projekt folyamatterv kidolgozását

5. Szabványos tananyag elkészítését. Médiainformatikai alapú digitális szemléltetési formák megalkotása – elkészült forgatókönyv- minta alapján történő kivitelezést (Líceum televízió, Multimédia kutatólaboratórium).

6. Képzésmenedzsment rendszer leírását, alkalmazását, kurzusvezetést, és aktivitási riportok lekérését.

7. A pályázat – szerzők által megírt – kurzusok komplex multimédiás interaktív SCORM szabvány szerinti közzétételét. Igény szerint: http://www.tankonyvtar.hu/

8. Minőségbiztosítási szempontok meghatározását.

Szempontok:

  • A tananyag e-learning módszerek kihasználásával biztosítsa a tanuló figyelmének folyamatos fenntartását, interaktív megoldásokkal segítse a tananyag elsajátítását.
  • A tananyag feleljen meg a SCORM 1.2 szabványban meghatározottaknak.
  • A tananyag felépítésében, struktúrájában igazodjon az adott szakmacsoport moduláris szerkezetéhez, áttekinthető, érthető legyen.
  • A tananyag nyelvezete, stílusa igazodjon az adott korosztályhoz.
  • A tananyag tesztekkel, feladatokkal, önellenőrző kérdésekkel folyamatosan támogassa az önálló tanulást.
  • A tananyag tartalmazzon multimédiás elemeket (kép, hang, animáció, mozgókép), amelyek az ismeretátadás hatékonyságát növelik.