Skip navigation

4.2.1 A keret- és oktatószoftver

A számítógépes hálózatok lehetőségeit kihasználó távoktatási rendszerek között ma már egyeduralkodónak tekinthetők a webalapú – WBT: Web-based Tools-rendszerek. Ezek a rendszerek kliens-szerver architektúrát követve webszerverek által futtatott, a képzés lehetőségeit és felületét meghatározó CGI programokból, valamint a programok által kezelt adatokból állnak. A tananyagokhoz és a tanulást támogató különféle eszközökhöz való hozzáférést tetszőleges, grafikus felületű web-kliensek, és böngészők teszik lehetővé. Ennek köszönhetően a tanfolyam menedzseléséhez, és magához a tanuláshoz is, csupán megfelelő webböngészőre van szükség. A szoftverek piacán egyre több webalapú távoktatási rendszer lelhető fel. Közöttük előkelőhelyet tudhat magáénak az általunk választott rendszer. A keretrendszer választása során az alábbi szempontokat tartottuk szem előtt;

  • Biztosítsa a tananyagátadás változatos (medializás, intaraktív) módszereit.
  • Információs eszközként alkalmas legyen a kurzus során a hallgatói előmenetel követésére.
  • Tartalmazzon többféle számonkérési lehetőséget.
  • Sokoldalú kommunikációs formát biztosítson hallgató–tanár kapcsolattartásban.
  • Pontosan tartsa nyilván a hallgatói adminisztrációs adatokat.
  • Adjon lehetőséget egyéb eszközök (képtár, fogalomtár, index, tárgymutató, keresés) alkalmazására.

A projekt során a képzés szaktárgyait lefedő távoktatási szakanyagot készítünk, amelyek mindegyikét átalakítjuk elektronikusan terjeszthető formátumúvá (nyomtatható MS-Word vagy QuarkExpress állomány), és on-line (webes felületen bármilyen böngészővel (Internet Explorer stb.) megtekinthető hálózati kommunikációra optimalizált állományok, amelyek alkalmasak akár on-line vizsgáztatásra is. Ahol szükséges, ott az önálló feldolgozást, gyakorlást, önellenőrzést segítő útmutatókat, feladatgyűjteményeket, önértékelő teszteket hozunk létre, amelyeket nyomtatott és/vagy elektronikus formában is előállítunk.