Skip navigation

4.1.2 Blended learning alapú távoktatási projekt

2. A blended-learning, azaz vegyes (komplex) tanulás

Részünkről támogatjuk az e-learning módszerekkel kombinált oktatási formát (Allison Rossett, 2003)28. Az utóbbi évek nemzetközi (tengerentúli) szakirodalmi hivatkozásai is megerősítik ezt az értékelést. Allison Rossett, a San Diego Állami Egyetem oktatástechnológia professzora egyetért a „vegyes elmélet” megközelítéssel. „A tanulási elméletek nem olyanok, mint a vallás” – mondja. „Nem kell eldöntened, hogy katolikus vagy baptista vagy, muzulmán vagy és kizárod az összes többit. A cél az, hogy minden helyzetre megtaláljuk a megfelelő elméletet.” Zemke szerint a helyzet függ „az emberektől, akiket szolgálunk, az elsajátítani vágyott ismeretek természetétől és a helyzettől, amelyben elő kell adniuk ezeket” (i.m., 2003).

Ebben a részben egy úgynevezett kombinált (blended) szisztémát, a tervezési és fejlesztési folyamatokhoz kapcsolódó rendszert fogunk vázolni.

Mi a projektünkben29 egy olyan utat jelöltünk meg, amely napjaink egyik legkorszerűbb szemléletétnek is megfelel, – blended képzés – azaz kombináljuk az elektronikus felületet a nyomtatott tananyagokkal és a személyes jelenléttel.

A címben megjelölt szakterület feldolgozására a „kevert” módszert javasoljuk, azaz nem teljesen a személytelen képzések kiépítését, hanem a blended learning vegyes típusú kurzusok kialakítását és bevezetését tartjuk alkalmasnak a képzés javítására.28 Allison Rossett, Felicia Douglis and Rebecca V. Frazee (2003): Strategies for Building Blended Learning. http://www.learningcircuits.org/2003/jul2003/rossett.htm

     Evaluation of web-based course platforms (learning environments)             
http://www.edutech.ch /edutech/tools .Evaluation of web-based course platforms (learning environments)

29 Forgó–Hauser (2002): Távoktatás felsőfokon informatikus könyvtáros szakon – az egri Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézetében. Informatika a felsőoktatásban 2002. Debreceni Egyetem ATC. Agrárinformatikai és Alkalmazott Ma-tematikai Tanszék, Debrecen.