Skip navigation

3.3.2 Önellenőrző kérdések

  • Ismertesse a távoktatás, e-learning, blended learning fogalomrendszerét!
  • Milyen tényezők alkotják a blended képzés kritériumait?
  • Milyen típusai különböztethetők meg a vegyes típusú (blended learning) tanulásnak?
  • Milyen financiális szempontokat kell szem előtt tartani a vegyes típusú tanulásszervezésnél?