Skip navigation

3.2.2 A blended learning típusai

7. ábra:  Vegyes típusú (Blended) képzési modellek26
7. ábra: Vegyes típusú (Blended) képzési modellek26


 

Rotációs modell

Olyan kurzus, amelyben a hallgatók különböző tanulási módokban sajátítják el az ismeretanyagot és ezek közül legalább az egyik online tanulás (a frontális óra, kiscsoportos munka, projektfeladatok, egyéni konzultáció stb. mellett). A tanulási módok váltakozása az oktató által meghatározott, vagy előre lefektetett menetrend szerint történik.

8. ábra: Rotációs modell
8. ábra: Rotációs modell1. hivatkozás: A tipizálás forrása: http://www.christenseninstitute.org/blended-learning-model-definitions/

Rotáció osztálytermen belül

A rotációs model egyik változata, amelyben a hallgatók különböző tanulási módokban sajátítják el az osztályeremben az ismeretanyagot és ezek közül legalább az egyik online tanulás (a frontális óra, kiscsoportos munka, projektfeladatok stb. mellett). A tanulási módok váltakozása az oktató által meghatározott, vagy előre lefektetett menetrend szerint történik, a különböző tanulási módoknak megfelelően kerül berendezésre az osztályterem.

Teremrotáció

A rotációs modell egyik változata, amelyben a hallgatók különböző tanulási módokban sajátítják el az ismeretanyagot és a különböző tanulási módoknak megfelelő termek kerülnek kialakításra, és ezek közül legalább az egyik az online tanulás támogatását szolgálja. A tanulási módok váltakozása az oktató által meghatározott, vagy előre lefektetett menetrend szerint történik.

Tanulási környezet rotáció

A rotációs modell egyik változata, amelyben a hallgatók két különböző tanulási módban sajátítják el az ismeretanyagot. Ezek közül az egyik az egyetem területén található osztályteremben az oktató által irányított, a hagyományos oktatási időben megvalósuló gyakorlat vagy projektmunka. A másik (a képzés szempontjából domináns) az online tanulás, amelyet az órák után, rendszerint otthonról végeznek a hallgatók.

Egyéni rotáció

A rotációs modell egyik változata, amelyben a hallgató különböző tanulási módokban sajátítja el az ismeretanyagot és ezek közül legalább az egyik az online tanulás. A tanulási módok váltakozása az oktató vagy egy algoritmus által meghatározott, egyénre szabott menetrend szerint történik és nem tartalmazza szükségszerűen az összes tanulási módot vagy helyszínt.

Flex modell

Az oktatás elsődleges színtere az internet, a tanulási módok váltakozása egyénre szabott és rugalmas menetrend szerint történik, az oktatók is az interneten keresztül érhetőek el. Az online képzés mellet az oktatók vagy más oktatássegítők az igények alapján lehetőséget biztosítanak személyes konzultációkra is, ahol egyéni mentorálás, kiscsoportos munka vagy projektfeladatok megoldása zajlik. A személyes konzultációk száma képzésenként változhat, akár napi rendszerességű is lehet.

Self Blend modell

Olyan képzési modell, ahol a hallgató a hagyományos képzés kiegészítéseként választ online tárgyakat, és az oktatás kizárólagos színtere az internet, az oktatók is az interneten keresztül érhetőek el. A kurzusok elérhetőek az egyetem területén belüli számítógépekről, de akár otthonról is.

Enriched Virtual Modell

Olyan képzési modell, ahol a hallgatók a tantárgyak egy részét a hagyományos képzési formában sajátítják el, a többi tárgyat pedig online. Egyes képzéseknél a képzés a hagyományos formában kezdődik, majd az első pár félév után a hallgatók megfelelő tanulmányi eredmény esetén folytathatják a képzést online formában.