Skip navigation

3.2.1 Távoktatás, e-learning, blended learning

Távoktatás, e-learning, blended learning2424 Forgó Sándor (et al.) : A blended learning elméleti és gyakorlati kérdései In: iskolakultúra

A távoktatásnak felnőtt és nyitott képzési szempontból arra a kérdésre kell felelni: hogyan tudnánk olyan tananyagot és szolgáltatásokat nyújtani, amelyben a hallgatók tértől és időtől függetlenül hatékonyan sajátíthatják el a tananyagot? Az e-learninggel kombinált (blended) képzésünk hatékony képzési forma napjainkban, de az alkalmazott szervezeti forma vajon megfelel-e minden elvárásnak? Melyek az erősségeink, és hol kell még javítanunk az oktatás technológiájában?

A távoktatás tartalma megváltozott illetve változóban van. Ha azonosítjuk a távoktatást az elektronikus tanulással, jelenlegi, átmeneti fejlődési korszakunkban, különböztessük meg a hagyományos vagy klasszikus távoktatást az elektronikus távoktatástól (Kovács Ilma, 2002). A fenti gondolatmenet alapján az e-learning definíciója:

Az e-learning olyan számítógépes hálózaton elérhető nyitott – tér- és időkorlátoktól független – képzési forma, amely a tanítási – tanulási folyamatot megszervezve, hatékony, optimális, ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában a tananyagot és a tanulói forrásokat, a tutor-tanuló kommunikációt, valamint a számítógépes interaktív oktatószoftvert, egységes keretrendszerbe foglalva, a tanuló számára hozzáférhetővé teszi (Forgó, 2002).

Baranyay24 szerint az e-learning „magába foglalja az online képzést (ami lehet szinkron, vagy aszinkron), a tudásmenedzsmentet és hozzá kapcsolódóan az elektronikus teljesítménytámogató rendszereket (EPSS). A vegyes oktatás (blended learning) az e-learninges és a hagyományos oktatási formákat vegyíti össze.”

5. ábra: E-learninggel kapcsolatos fogalmak tisztázása (Baranyay Péter)
5. ábra: E-learninggel kapcsolatos fogalmak tisztázása (Baranyay Péter)Mi jellemzi a vegyes típusú tanulást?

A blended learning jellemzői túlmutatnak az osztálytermen, hiszen formális és informális, technológiára alapozott és emberközpontú, egyéni és társasági, irányított és felfedezés-orientált elemek egyaránt előfordulnak benne. A. Rossett kiemeli a műhelymunkával, konzultációval, támogatókkal és on-line osztálytermekkel és döntéstámogató eszközökkel, való ellátottságot. Nézzük meg az alábbi ábrán a formális-informális, a virtuális együttműködési (szinkron-aszinkron), és az önálló tanulást támogató formákat!

6. ábra: A blended learning, komponensei
6. ábra: A blended learning, komponenseiA blended learning hagyományos, jelenléten alapuló oktatás és konzultáció, valamint a távoktatás elektronikus tanulási környezetének illetve tananyagainak változatából alakult ki.

Julian és Boone 2001-es IDC tanulmánya szerint „a kevert megközelítés fontossága azt biztosítja, hogy a tanulási folyamat a lehető legnagyobb benyomást tegye, és így biztosítsa, hogy a szervezet termelékenysége optimális és ügyfeleinek értékes dolgokat nyújt.”

A blended learning, tanulás és oktatáselméleti, módszertani alapokon nyugvó átfogó infopedagógiai stratégia, mely a tanulást támogató rendszer révén – az emberi lét változatos megismerési, és kommunikatív formáit integrálva – tér –és időkorlátok nélkül biztosítja a tanuló számára az optimális ismeretelsajátítást.

Olyan oktatási technológia, mely a képzéshez változatos, tanulási környezeti elemek (módszerek és eszközök) – hagyományos és virtuális tantermi tanulási formák, személyes és távolsági konzultáció biztosításával, nyomtatott- és elektronikus tananyagok segítségével magas-színvonalú infokommunikációs eszközök révén a tananyagot kooperatívan, változatos módszerekkel, egyénre szabott formában teszi hozzáférhetővé, biztosítja tanulók előrehaladási ütemének ellenőrzését értékelését (Forgó, 2004).

A fenti definíció szerint tehát e-tanulás fogalmával illethetjük a(z):

 • Iskolában tantermi oktatás esetén alkalmazott számítógéppel segített tanulást
 • Az IKT eszközöket alkalmazó távoktatást, nyitott képzést
 • Web (táv) előadást, web (táv) szemináriumot
 • A televíziós oktatást, különös tekintettel a digitális televíziózás új, interaktív lehetőségeit kihasználó kurzusokat
 • A számítógépes multimédiával, web tartalmakkal támogatott önálló tanulást. (Pl. egy alkalmazói szoftverbe épített tutorial használata...)
 • A multimédiás oktatóprogramokat
 • Internetes kollaboratív eszközöket használó tréningeket
 • Mobil infokommunikációs technológiával támogatott oktatási formákat
 • A hagyományos jelenléten alapuló oktatás és konzultáció, valamint a távoktatás elektronikus tanulási környezetének illetve tananyagainak különböző változatait úgymint;
 • a formális-informális,
 • a virtuális együttműködési (szinkron-aszinkron),
 • és az önálló tanulást támogató tanulási formákat


25 Baranyay Péter: e-learning és blended learning megoldások            
http://www.iqc.hu/content.php?GRP=full&ID=full20050524&lang=HU&FRA=15