Skip navigation

3.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A hallgatók ebben a leckében megismerkednek a távoktatás, az elektronikus tanulás és a vegyes típusú tanulási formák ismérveivel, elsajátítják a vegyes típusú tanulás kialakulását, előzményeit és jellemzőit. Feldolgozásra kerülnek a blended learning típusai, képzési kritériumai, valamint a képzés költségeit befolyásoló tényezők.