Skip navigation

2.4 Tesztek

Teszt 1

Kérdés 1

Az E -learning 2.0 kollaboratív tanulásra ösztönöz

Teszt 2

Kérdés 1

Az E –learning képzési formánál a tutor- tanuló kommunikáció a háttérbe szorul.

Teszt 3

Kérdés

Melyik állítás hamis az újmédiumokra?

Answers

Az e-learning 2.0 tanuló központú regulárisan szerveződő tanulási forma, amely a tanuló automatizmusain alapul.

Az Új Média a hálózati multimédiás, interaktív, online megoldásokon túlmenően, a mobiltelefonos és digitális műsorszórás révén létrejött interaktív televíziózási megoldásokat is magába foglalja.

Az e – learning 2.0 típusú tanulás elméletét, a konnektivizmus írja le, mely a digitális korszak tanuláselméletének fogható fel.

A média diverzifikációja, a tömegkommunikációs médiumok funkcióinak kiteljesedését jelenti.

Visszajelzés