Skip navigation

2.3.1 Összefoglalás

Áttekintettük a fontosabb didaktikai paradigmákat, a hagyományos és újmédia rendszer jellemzőit, megismerhette a taneszközök csoportosítási lehetőségét. Megismerkedtünk a hagyományos és újmédia rendszer jellemzőivel, különös tekintettel a taneszközök csoportosítására.

A hallgató elsajátíthatta az elektronikus tanulás fogalomrendszerét, kritériumait. Megismerkedett az elektronikus tanulási környezetek ismérveivel, ismeretei birtokában képes a multimédia-rendszer lehetséges taneszköz funkcióinak megkülönböztetésére.