Skip navigation

2.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A hagyományos és újmédia rendszer jellemzőinek bemutatása, különös tekintettel a taneszközök csoportosítására.

Elsajátítja az elektronikus tanulás fogalomrendszerét, kritériumait. Megismerkedik az elektronikus tanulási környezetek ismérveivel, képes a hagyományos és az újmédia-rendszer lehetséges taneszközök funkcióinak megkülönböztetésére.