Skip navigation

1.4 TANULÁSI TANÁCSOK, TUDNIVALÓK

Ma már akár hagyományos, akár a nyitott távoktatási elearning módszerekkel kombinált képzésben való részvétel azt jelenti, hogy javarészt önállóan kell az ismereteket elsajátítani, máskor közvetlen vagy elektronikus konzultáció formájában kapcsolatot kell tartani a megadott szaktanárral, a konzultációkra tájékozottnak kell lennie a képzési formáról. Ez sokszor megerőltető, ám ha nem tud továbbhaladni, akkor jelezheti a tanárának, ill. a tutor számára.

A tananyag nyomtatott és online elektronikus formában rendelkezésre áll. A nyomtatott anyag segíti a hagyományos oktatást, az online tananyag pedig a tanulás elektronikus formáját támogatja.

Munkája során használjon online eszközöket, figyelje a kitűzött feladatokat, próbálja meg a Moodle keretrendszer tanulást támogató lehetőségeit (fórum, közös wiki szerkesztés) kihasználni.

Az elektronikus tanulási felületen véleményezzük az egyes témaköröket.

A kurzus során hozzunk létre a szakmai diskurzust segítő digitális könyvjelzőt, közösségi kommunikációs (Facebook, Twitter-csatornát) tartalommegosztó oldalakat, prezentációs, és dokumentumfájlokat megosztó (pl. Slideshare, Issue Scribid), oldalakat!

Alkalmanként a kurzus résztvevői 3-6 fős csoportokat alkotva dolgozzák fel az adott elméleti órához tartozó témakört! A prezentációk beosztása és a csoportok kialakítása az első héten történik, témakörönként és időpont megjelöléssel. A csoportok 10-15 perces prezentációval készülnek, melyeket 5-10 perces vita követ a csoport kérdéseire válaszolva. A prezentációk értékelésében a hallgatóság a (http://www.doodle.com/), online értékelő rendszer segítségével vesz részt. Elvárt aktivitás: csoportonként 2-3 releváns kérdés, kritikai észrevétel, kapcsolódó példa, illusztráció bemutatása.

A teamek által elkészített prezentációt 1-2 oldalas írásos (szöveges) dokumentum formában is le kell adni (a kinyomtatott és elektronikusan feltöltött prezentáción kívül).

Mivel a kurzus végére fontos elvárás, hogy szakmailag hiteles, esztétikailag igényes, művészi elemeket sem nélkülöző, rendszerelméleti szempontból átgondolt, pedagógiai, pszichológiai, ergonómiai, kommunikatív elvárásoknak megfelelő multimédia alkalmazásokat készítsen el, meg kell ismerkedni a multimédia fogalomrendszerével, valamint az értékelési szempontokkal egyaránt.

Mielőtt megkezdi tanulmányait, tekintsen meg minél több online kurzust, majd tapasztalatait rögzítse, hogy a későbbiekben ezek megmaradjanak a sajáttervezésű munkájához. (Ezen kívül kötelezően beadandó feladat is egy online kurzus értékelése, valamint a sajáttervezésű produkció szinopszisának a beadása)

Kötelező irodalom:

Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. VIII. IX. fejezet Nemzeti TK. 221-264. p.

Ollé János : Virtuális környezet, virtuális oktatás, Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 108 p.

Kulcsár Zsolt: Az integratív e-learning felé. URL:     
http://mek.oszk.hu/06600/06695/

Szakmai folyóiratok vonatkozó tanulmányai. Pl.: Educatio, Iskolakultúra, Magyar

Pedagógia, Új Pedagógiai Szemle, URL: www.oki.hu, www.iskolakultura.hu, www.oktataskutato.iif.hu , Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT)       
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu

George Siemens (2004): Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm

Ajánlott irodalom:

Komenczi Bertalan: Európai Iskolai Hálózat: bejárat az európai virtuális oktatási térbe ÚPSz, 2000/5.

Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia. Tanulás IKT környezetben. TYPOTEX, Budapest, 2008.

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00135/pdf/EPA00035_upsz_200908-09_091-096.pdf

Forgó Sándor: Az új média és az elektronikus tanulás. In:Új Pedagógiai Szemle, 2008. 8–9. 91-97.

Kovács Ilma: Az elektronikus tanulás. Holnap Kiadó Budapest 2007.

Nádasi A.: Taneszközök az információs társadalomban. OPKM, Budapest, 2002