Skip navigation

1.3 A KURZUS TARTALMA

A kurzus tartalmának bemutatása videó formájában!

 1. Bevezetés a vegyes típusú tanulás, tudásszervezés, hálózatalapú tudásmegosztás fogalomrendszerébe. Az online feladatvégzések kijelölése.
 2. Taneszközök rendszerezése, médiumok korszakolása, online tanulás, közösségi médiumok.
 3. A blended learning definíciói, a blended learning típusai, a blended learning helye az oktatásban.
 4. Esettanulmány belended learningről. (EKF). Kollaborációs tevékenység online környezetben (blog, wiki, tudásmegosztás, tartalomkezelés, dokumentumkészítés, események linkek megosztása, feladatütemezés)
 5. Az új típusú e-learning. Internetes társas-közösségi szerveződési formák. Generációs különbségek az IKT kompetenciákban, előítélet, vagy valóság.
 6. Közösségi terek használatnak pedagógiai kérdései. Az önszerveződő kollaborációs közösségek kialakulása és a hálózatalapú tanulás. Tanári inspiráció és reflexió szerepe a hálózatalapú oktatásban.
 7. Tanulás és az újmédiumok. Az újmédia hatása az óraszervezésre.
 8. A virtuális valóság és oktatás. Az ún. komoly játékok oktatási szerepe, a virtuális oktatási terek (Second Life). A virtuális osztályterem fogalma, kialakulása, a virtuális osztálytermek tipizálása.
 9. Az eprezentáció virtuális osztályterme. Előadások rögzítésének kialakulása és típusai. A statikus és dinamikus tartalomszervezés jellemzői. Az interaktivitás jellemzői az eprezentáció virtuális osztálytermében.
 10. Az online virtuális osztálytermek. Információátadás és prezentáció az online virtuális osztálytermekben. Az online virtuális osztálytermek legfontosabb jellemzői. Az interaktivitás jellemzői az online virtuális osztálytermekben.
 11. Az osztálymenedzselő szoftverek virtuális osztálytermei. Az osztálymenedzselő szoftverek szerepe a jelenléti és a blended oktatásban. Az osztálymenedzselő szoftverek legfontosabb funkcióinak bemutatása.
 12. A nyitott oktatási portálok szerepe az ismeretelsajátításban (OCW, iTunes U, YouTube Edu)
 13. A MOOC fogalma, kialakulásának története. A MOOC kurzusok felépítése, eszközei. A MOOC gyakorlati megvalósítása. A MOOC pozitív hatásai. A MOOC kritikája.
 14. Projektmunkák értékelése