Skip navigation

13.3 ÖSSZEFOGLALÁS, KÉRDÉSEK

A tananyag célja az volt, hogy megismertesse a hallgatókat felsőoktatásban az utóbbi néhány évben a leggyakrabban használt mozaikszó a MOOC jelentésével, történetének legfontosabb állomásaival, a MOOC képzések jellemzőivel. A lecke második felében megvizsgáltuk, hogy mi szükséges ahhoz, hogy sikeresen elvégezzünk egy MOOC kurzust és melyek azok a kritikák, amelyek ezt az oktatási módot a leggyakrabban érik.