Skip navigation

13.2 TANANYAG

A felsőoktatásban az utóbbi néhány évben a leggyakrabban használt mozaikszó a MOOC. Az elnevezés az angol Massive Open Online Course kifejezésből ered, amit gyakran ingyenes online szabadegyetemnek vagy ingyenes és nyílt online kurzusnak fordítanak, bár mindkét fordításból hiányzik a tömege jelző, amire az angol eredetiben a „mass” utal. A MOOC tehát az elearning egy új formája, amelynek - véleményem szerint – az egyik legfontosabb jellemzője a nyitottság. Nyitottság abban az értelemben, hogy a kurzusok ingyenesek (ezt a definíciók is minden esetben hangsúlyozzák), de nyitottak ezek a kurzusok abban az értelemben is, hogy a résztvevők rendszerint nem kapnak krediteket a kurzus elvégzéséért, és harmadrészt nyitott azért is, mert az ismeretanyag, amit a MOOC-on résztvevő hallgatók elsajátítanak, minden hallgatónál más és más.