Skip navigation

13.2.2 A MOOC képzések lényege

Ha a MOOC célját röviden kellene megfogalmazni, akkor azt mondhatnánk, hogy minél nagyobb létszámú résztvevőnek ingyenesen és megkötések nélkül hozzáférést biztosítani a tananyagokhoz.

A MOOC természetéből adódóan az elvégzett munka nem értékelhető a hagyományos módon. Mivel a MOOC nem nevezhető hagyományos online kurzusnak, ezért az ismeretelsajátítás módja is eltér a hagyományostól. A hagyományos online kurzusok során a kurzus elején pontosan meghatározásra kerül, hogy mi lesz a tananyag (milyen ismereteket fog megszerezni a hallgató), milyen feladatokat kell beküldeni és milyen jellegű számonkérést (szóbeli vizsga, kérdéssor megválaszolása stb.) kell abszolválnia a kurzus teljesítéséhez. A kurzus teljesítésének feltételei tehát a hallgatóktól függetlenül, az oktatási intézmény által központosított módon kerülnek meghatározásra.