Skip navigation

1.2.2 Kompetenciák

Szakmai tudás:

 • Rendelkezzen a szakmája oktatásához elengedhetetlen korszerű oktatás- és kommunikációtechnológiai ismeretekkel, az online eszközrendszer alkalmazásának módszertani alapjaival.
 • Rendelkezzen a közösségi és az újmédia rendszerek használatának alapvető ismereteivel.
 • Tudja alkalmazni a világhálón elérhető szolgáltatásokat, online adatbázisokat
 • Ismerje a külföldi és a magyar oktatási célú tudásbázisokat, online kurzusokat

Szakmai képességek:

 • A jelölt képes az online technológiákra alapuló hálózatszervezési eszközök, digitális tananyagok hatékony, szakszerű alkalmazására.
 • Képes az egész életen át tartó tanulás képességrendszerének megalapozására
 • A szakterületéhez kapcsolódóan birtokában van az információk hatékony keresésére, sokoldalú hálózati kommunikációra alkalmas módszereknek
 • Tudja elemezni a forrás-adatokat, jártas az információ elektronikus kezelésében,
 • Képes online multimédiás oktatási tartalmak tervezésére, kialakítására, működtetésére

Szakmai szerepvállalás és elkötelezettség:

 • Oktatástervező munkája során tudományos megalapozottsággal dolgoz ki új, online IKT eszközökön alapuló módszereket és eljárásokat.
 • Elkötelezett az oktatás- és kommunikációtechnológiai használat emberi tényezőinek azonosítására és értékelésére.
 • Elkötelezettség az elektronikus tanulás eszközrendszerek hozzáértő használatára, saját életvezetése és szakmai célfeladatai ellátása során