Skip navigation

1.2.1 Célkitűzés

A 21. századi korszerű hálózatalapú tanítási-tanulási formák olyan szintű ismerete, amely révén a hallgató elsajátítja a hálózatalapú tudásszervezés, hálózatalapú tudásmegosztás ismérveit, valamint a blended learning alapú új oktatási formák és módszerek változatait. Elsajátítja az újmédia környezetben történő digitális tanulási formák ismérveit. Megismerkedik az információs (tudás) társadalom tanítási-tanulási folyamatának sajátosságaival, a tudásközösségek szerepével, a hálózatalapú digitális tanulás ismérveivel.

A kurzus célja megismertetni a pedagógiai tevékenység elektronikus médiumainak (elektronikus folyóiratok, könyvtárak, kiadványok) elérésének módját, valamint a multimédiás online videokurzusok, virtuális tantermi kurzusok tervezésének, kivitelezésének ismérveit, technikáját, és módszereit.

A kurzus célkitűzéseinek ismertetése