Skip navigation

11.3.1 Összefoglalás

Hang: összefoglalás

Három fejezetben felvázoltuk a virtuális osztálytermek típusait. Mindhárom típusban az oktatás hatékonyságának a növelése a cél, ugyanakkor mindegyik megoldás más-más területre fókuszál. Az első típus a hagyományos, nappali tagozatos előadások széleskörű szinkron és aszinkron elérésére koncentrál. Elsősorban a hagyományos képzés kiegészítéseként illetve blended képzésekben van létjogosultsága. Nagy előnye, hogy a folyamat automatizáltsága miatt az oktatótól nem követel technikai ismereteket és megőrzi az osztályterem bensőséges légkörét. Hátránya, hogy az interaktivitásnak semmilyen formában nem enged teret.

A második típus, azaz az online osztálytermek lehetővé teszik a fizikai osztályterem nélküli, teljes egészében virtuális oktatást és az órák szinkron vagy aszinkron követését. Itt már megjelenik az interaktivitás, a hallgatók kérdezhetnek, szavazhatnak, jelentkezhetnek stb. A rendszer hátránya, hogy a sok kommunikációs csatorna (az előadó képe és hangja, a prezentáció képe, a tanár és hallgatók közötti kétirányú kommunikáció, a hallgatók közötti írásos kommunikáció) jelentős sávszélességet igényel, amely a hallgatók oldaláról nem minden esetben biztosított.

A harmadik típus, az osztálymenedzselő szoftverek elsősorban a jelenléti oktatásban használatosak, de megkötésekkel alkalmasak a virtuális térben való oktatásra is. Erősségük a tanterem gépeinek teljes felügyelete (beviteli eszközök, képernyő, alkalmazások, weboldalak stb.) és a számonkérés lehetősége. Alkalmasak ugyan az óra menetének mozgóképi rögzítésére, de sokkal hasznosabb, hogy lehetővé teszik az óra legfontosabb elmeinek (tantárgy neve, dátum, az órán bemutatott képernyőképek, a tanár és a tanuló írásos megjegyzései stb.) dokumentálását egy pdf fájlban.

A jövő valószínűleg mindhárom virtuális osztályterem fejlődését hozza majd magával, amely szükségtelenné teszi számítógépek és bonyolult szoftverek alkalmazását és a nappalinkban a kanapén ülve a nagyképernyős tévénk segítségével kapcsolódhatunk be az oktatásba…