Skip navigation

11.2.2 Az osztálymenedzselő szoftverek használata

Az osztálymenedzselő szoftverek alkalmazásához meg kell vásárolnunk és telepítenünk kell a tanári és a tanulói változatát a programoknak. Ez utóbbi a tanulói gép indításával egy időben elindul és a tanulók nem tudnak belőle kilépni.

Az osztálymenedzselő szoftverek a gépen megjelenő prezentációk és egyéb szemléltetőanyagok, illetve az előadó hangjának a továbbítása mellet számos egyéb szolgáltatást is nyújtanak. A legjobban kidolgozott funkciójuk az osztályteremben található számítógépek felügyelete. Ez magába foglalja a valamennyi osztálytermi gép ki-, és bekapcsolásának lehetőségét, a hallgatói számítógépek billentyűzetének, egerének és képernyőjének zárolását is.

Az osztálymenedzselő szoftverek az online osztálytermekkel ellentétben lehetővé teszik a hallgatók képernyőjének megosztását, ami a hallgatói prezentációk bemutatásánál kap szerepet. Ezen kívül lehetőség van a közös whiteboard használatra, az együttböngészésre (a tanári gépet oldalról-oldalra követik a weboldalak megtekintésében a hallgatói gépek).

Az osztálymenedzselő szoftverek fontos szerepet játszanak az ellenőrzésben és a számonkérésben is. A tanár hallgatónként ellenőrizheti, hogy milyen alkalmazásokat futtat a tanuló, milyen weboldalakat tekint meg és lehetősége van tetszőleges alkalmazások és weboldalak megnyitásának letiltására is.

A számonkérés során az oktató előre elkészített, szöveges, hangzó, álló- és mozgóképi információval kiegészített kérdéssort továbbíthat a hallgatók felé. A teszt írása során a tanár valós időben figyelheti a hallgatók munkáját, a helyes vagy helytelen válaszok arányát.

Az osztálymenedzselő szoftverek az előző két virtuális osztályteremhez hasonlóan lehetővé teszik az óra menetének mozgóképi rögzítését, ráadásul az újabb szoftverek a tanulók gépein egy pdf dokumentumban automatikusan összegyűjtik az óra legfontosabb adatait (tantárgy neve, dátum stb.), az órán bemutatott képernyőképeket, a tanár és a tanuló írásos megjegyzéseit és a megosztott whiteboard képeit.