Skip navigation

10.3.1 Összefoglalás

A lecke célja az volt, hogy megismertesse a hallgatókat az online virtuális osztálytermek legfontosabb jellemzőivel. Ennek során a hallgatók elsőként megismerkedtek a videokonferencia rendszerek kialakulásának történetével, többek között azokkal a technikai újításokkal, amelyek lehetővé tették a hatékony és alacsony költségű audiovizuális jeltovábbítást, majd ismereteket szereztek a korszerű rendszerek jellemzőiről, oktatási alkalmazásuk lehetőségeiről.

A lecke második felében a hallgatók képet kaptak arról, hogy melyek az online virtuális osztálytermek jellemzői, különös tekintettel azokra a funkciókra, amelyek megkülönböztetik a hagyományos videokonferencia rendszerektől.