Skip navigation

10.2.2 Videokonferencia rendszerek az üzleti életben

A videokonferencia rendszereket az üzleti életben a tréningek és megbeszélések alkalmával a földrajzi távolságok költségkímélő áthidalására használták. Éppen ezért ezek a rendszerek elsősorban az audiovizuális kommunikációra fókuszálnak: minél jobb kép és hangminőség illetve a dokumentumok megosztása az elsődleges cél. A felek a kommunikáció szempontjából egyenrangúak, ezért az információáramlás és a dokumentumokhoz való hozzáférés terén nincs kitüntetett szerepű résztvevő. Bár a korszerű videokonferencia rendszerek rendelkeznek a megbeszélések rögzítésének és visszajátszásának lehetőségével is, az elsődleges cél mégis az egyidejű (szinkron) kommunikáció, az archiválásnak csak dokumentációs szerepe van.

A videokonferencia rendszerek használatának előnyei

A videokonferencia rendszerek előnyeit a felsőoktatásban is kihasználják, amit az alábbiakban foglalhatunk össze:

- A kutatók rendszeresen konzultálhatnak egymással anélkül, hogy utazniuk kellene

- az oktatók akkor is meg tudják tartani az órát, ha éppen külföldön vannak egy konferencián

- a hallgatók együtt dolgozhatnak projektfeladatokon más intézmények hallgatóival

- a tanszéki értekezletek megtartása és az oktatást segítő munkatársak irányítása egyszerűbbé válik.