Skip navigation

8.2.2 Az elektronikus és a hagyományos könyvek sajátosságainak összehasonlítása a használat szempontjából

A nemzetközi viszonylatban levezetett e-papír kísérletek, vizsgálatok és az azok eredményeiből megírt tanulmányok tükrében megállapíthatjuk, hogy számos kutatást végeznek külföldön az elektronikus könyvek hatásainak a hagyományos, nyomtatott formában előállított és olvasható párjaival történő összehasonlító elemzésére. Ezek között a Távol- és Közel-Keleten lefolytatott kísérletektől az európaiakon át egészen az Amerikai Egyesült Államokban végzett kutatásokig említhetőek a példák, amelyekből általában megállapíthatjuk a vizsgálatok menetére és eredményeire vonatkozóan az alábbi tényezőket.

Az elektronikus és hagyományos kiadású könyvek ilyen irányú összehasonlító kísérletezései és elemzései – azok jellegéből adódóan – elsődlegesen a használhatóság és alkalmazhatóság során tapasztalható hasonlóságok és különbözőségek feltárására irányulnak, melyet a két könyv-, illetőleg kiadásforma egymásnak való teljes megfeleltetésével, vagyis a minél pontosabb összevetés céljából az e-papír és a nyomtatott könyv (mely utóbbiakat a szakirodalom conventional book-nak, azaz c-book-nak – hagyományos könyvnek – és p-book-nak, mint print, vagyis nyomtatott vagy papír könyvnek is egyaránt nevez) közötti különbségek minimalizálásával próbálnak elérni. Az eltérések arányának lecsökkentése tehát a két könyvtípus megjelenésének – mindenekelőtt a megvilágítás-megjelenés arányának és a papír, valamint a betűk méretének és típusának stb. – a hasonlóvá tételén alapszik. Mindezeken túlmenően az ilyen irányú kutatások során arra is gondot fordítanak, hogy a lehetőségekhez mérten a lehető legnagyobb mértékben egységesítsék a kísérleti környezetet is.

A hazai és nemzetközi kísérletek során az fogalmazódott meg

  • az elektronikus könyvek esetében az azok mindennapos használatától való (még jelenlegi) idegenkedés65
  • kisgyermekeknél a felnőtt irányítás fontossága és hasznossága66,
  • hátrányukként pedig a jóval nagyobb mértékű szemfáradás, melyet az alacsony kontraszt és a kijelző felbontása okoz.

Szintén ugyanilyen módon jelenik meg a nemzetközi kutatásokban a hagyományos könyvek javára az olvasás hatékonyabbságának (vagyis az olvasási idő rövidebb voltának) az észrevételezése is.6765 William Douglas Woody, David B. Daniel és Crystal A. Baker, 2010

66 Ora Segal-Drori, Ofra Korat, Adina Shamir és Pnina S. Klein, 2010

67 Az olvasás teljesítményei a két könyvtípuson túlmenően a lányok és fiúk esetében is különböznek, amely az olvasás sebességének eltérésében a leginkább tapasztalható. (Yen-Yu Kang, Mao-Jiun J. és Wang Rungtai Lin, 2009)