Skip navigation

8.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A fejezet szeretne rávilágítani olyan kutatási eredményekre és tapasztalatokra is, melyeket e-könyvolvasókkal végzett külföldi oktatási kísérletek során tártak fel ezen IKT-eszközök iskolai, nevelési környezetben való alkalmazhatóságának vizsgálata céljából. A fejezet a külföldi kutatások nyomán – egy előre felállított szempontrendszernek megfelelően (az elektronikus és a hagyományos könyvek összehasonlítása a használat szempontjából, az e-könyvek ergonómiája és az e-könyvek tanulástámogató szerepe az oktatás különböző szintjein) – arra is hoz példákat, hogy a nemzetközi színtéren milyen általános érvényű eredmények és tapasztalatok születtek az e-papír olvasók oktatási és könyvtári környezetben való használatát, használhatóságát és alkalmazását követően, melyeket az egri tapasztalatok tükrében vesz górcső alá.

A fejezet végén egy hazai innovációs kutatás kerül bemutatásra, a 2010-ben lefolytatott elektronikus könyveszközökkel végzett „E-papír a hazai közoktatásban” című módszertani kísérlet, amely Magyarországon eddig egyedülálló pilot projekt. A fejezetből megismerhetjük a kutatás körülményeit és legfőbb eredményeit is.