Skip navigation

7.2.4 Netsupport School

A NetSupport School egy a kategóriájában piacvezető oktatást támogató szoftver alkalmazás. Hatékony eszközt ad az oktató kezébe az oktatásra és az ellenőrzésre, lehetővé teszi, hogy egyénenként, csoportosan vagy akár az összes diákkal egyszerre kommunikáljon.

Egyesíti az osztálytermi gépek felügyeletét valós idejű bemutató és magyarázó eszközökkel, egy testre szabható vizsgáztató rendszerrel, az internet és alkalmazás használat felügyeletével, az automatizált óravázlat tervekkel, a nyomtatás szabályozásával, az üzenő programok kontrolljával, a tartalom ellenőrzéssel, a gépek biztonságos elérésével, valamint új funkcióként az audió használat felügyeletével.

A legmodernebb hardver eszközök biztosítása az oktatás informatikai támogatásának csak az egyik elemét jelenti. A teljes rendszer hatékonyságát alapvetően az alkalmazott szoftver minősége határozza meg. A NetSupport School alapszolgáltatásként biztosítja az internet- és alkalmazás használat ellenőrzését, mellyel egy munkaállomás vagy a teljes osztály ilyen jellegű tevékenységét lehet korlátozni. A NetSupport School a digitális tananyag megosztásával, a diák gépek felügyeletével és a közös munka lehetőségével biztosítja a diákok figyelmének folyamatos lekötését.

A program lehetővé teszi a tanároknak, oktatóknak az oktatás hatékonyságának növelését a diák számítógépek központi irányításával. A diákok figyelmének fenntartását az alkalmazás- és web használat felügyelete, az azonnali segítségkérés lehetősége és a gépek közötti társalgás lehetősége is segíti. A gyors és hatékony számonkérést a villámkérdések és azok azonnali automatikus kiértékelése biztosítja. A tanárok és az oktatók a rendszer segítségével képesek a diák gépek monitor képének, billentyű és egér használatának rögzítésére, mely később visszajátszható vagy bemutatható az osztály számára.

Tesztkészítő modul

Tesztek és vizsgák tervezésére szolgál multimédiás támogatással. A vizsgakérdések a szöveges információkon túlmenően hang-, kép- és videó anyagokkal is kiegészíthetők, ezeket a diákok a vizsga alatt megnézhetik, meghallgathatják. Első feladat a vizsgakérdések létrehozása, majd a tantárgyanként, életkor és nehézségi fokonként rendezett kérdésekből történik a tesztvizsga összeállítása.

Kérdés típusok

A NetSupport School egyszerű "varázsló" típusú eszközt biztosít minden kérdéstípus létrehozására.

  • Választás a megadott lehetőségek közül: ki kell választani a helyes választ a felsorolt 4 lehetőség közül. A választásban segítségként hanganyagok vagy média klipek is lejátszhatók.
  • Szöveg beszúrása húzással: ki kell egészíteni a kérdésben megfogalmazott mondatot egy, a felsoroltak közöl kiválasztott szóval vagy kifejezéssel. A megoldásként kiválasztott szöveg egyszerűen „behúzható” az egérrel a kijelölt helyére.
  • Kép kiválasztása húzással: ki kell választani a megadott kérdéshez a rendelkezésre álló képek közül a megfelelőt. A megoldásként kiválasztott kép egyszerűen „behúzható” az egérrel a kijelölt helyére.
  • Legördülő menü: a diák négy kérdést kap. Minden kérdés mellett egy legördíthető menü található hat lehetséges válasszal, amelyek közül ki kell választani a megfelelőt.
  • Címkével megjelölés:a diák egy képet vagy diagramot lát. A feladat a kép egyes kiemelt részeinek és a hozzá tartozó szövegek párosítása, a megoldások között felsoroltak közül a megfelelő kiválasztásával.
  • Igen/nem választás: a diák egy állítást lát. Azt kell eldöntenie, hogy ez az állítás igaz vagy hamis.
  • Többszörös Igen/Nem választás: a diák négy állítást lát. Azt kell eldöntenie, hogy melyik igaz vagy hamis.
  • Válaszok rendezése: a diák egy kérdést és a rá adható négy választ látja. Feladata ez esetben nem a helyes válasz kiválasztása, hanem a válaszok megfelelő sorrendbe rendezése.
Teszt vizsga szerkesztése

A NetSupport School eszközeivel a tanár percek alatt tud strukturált, teljes funkcionalitású tesztet létrehozni. A tesztkérdések ezután minden diák gépére azonnal telepíthetők, és a teszt kitöltése minden diáknál egyszerre indítható. Munka közben a tanár diákonként és összesítve is figyelheti a megoldás menetét és eredményét.

A tanárok a létrehozott kérdéseket könnyen átadhatják egymásnak az export/import funkció segítségével, ezáltal tantárgyankét komplett iskolai vizsgakérdés könyvtárak hozhatók létre. A vizsga összeállítása ezután egyszerűen a kérdések kiválasztásából áll, kiegészítve a megfelelő leírással és időkorláttal. A rendelkezésre álló kérdések könnyen áttekinthetők, egyszerűen kiválaszthatók egy új teszt összeállítása során, akár egy-egy kérdés, akár a vizsga egésze könnyen ellenőrizhető.

Megfigyelő mód

Minden kérdésre beállítható, hogy a kérdés megválaszolása „Megfigyelő módban” (Observation mode) és/vagy „Önálló válaszadással” (Manual mode) történjen.

Megfigyelő módban a diáknak először meg kell ismernie egy előzetesen feltöltött multimédiás anyagot (kép-, videó- vagy hang fájlt), ezután a válaszadás közben már nincs lehetősége az anyagot újból megnézni, a választ emlékezetből kell megadnia.

Önálló válaszadást megjelölve a diáknak nem jelennek meg a válaszlehetőségek, a kérdésre adott választ tehát nem a lehetőségek kell kiválasztania, hanem tudása alapján, önállóan kell megadnia.

20. ábra: Megfigyelő mód bekapcsolása
20. ábra: Megfigyelő mód bekapcsolásaVizsga osztályzatok

A tanár kialakíthat egy osztályzási feltételrendszert, amely alapján a vizsgáztató rendszer automatikusan kiértékeli a kitöltött vizsgalapokat. Az alábbi képernyő erre mutat egy mintát.

21. ábra: Eredmények beállítása
21. ábra: Eredmények beállítása

Kérdések pontszáma

Minden kérdéshez egy pontszám rendelhető a vizsga-szerkesztő modulban, amikor a tanár az adott kérdést az aktuális vizsgához kiválasztja az alábbi képernyő szerint.

22. ábra: Kérdéspontszám beállítása
22. ábra: Kérdéspontszám beállításaVizsgáztatás

A vizsga alatt a diák egy egyszerű és világos szerkezetű képernyőt lát, amely lehetővé teszi számára, hogy tetszőleges sorrendben oldja meg a feladatokat, könnyen megnézhesse a rendelkezésre álló multimédiás információkat, miközben a hátralévő idő folyamatosan látható a képernyőjén.

A diákok a vizsga eredményét kétféleképpen is megnézhetik. Az első esetben a teljes kérdéssorozatot áttekinthetik az általuk megjelölt, illetve a helyes válaszokkal együtt, kiemelve a hibás megoldásokat, másrészt egy pontozásos összesítő lap is elkészíthető, amelyben megjelenik, hogy a diák melyik kérdésre hány pontot kapott, illetve melyik kérdésnél hány pontot vesztett.

23. ábra: A vizsga eredménye a Tanár képernyőjén
23. ábra: A vizsga eredménye a Tanár képernyőjén