Skip navigation

6.2.1 Mi a digitális vagy interaktív tábla?

Az interaktív tábla olyan, a pedagógiai folyamatban is jól hasznosítható IKT-eszköz, amely egy szoftver segítségével kapcsolja össze a táblát úgy egy számítógéppel (és projektorral), hogy annak vezérlése a tábláról lehetséges lesz, illetve a táblára került tartalmak háttértárolóra menthetővé válnak.

Az interaktív tábla használata elsősorban a konstruktivista64 pedagógiának kedvez. Olyan komplex tanulói környezetet lehet teremteni a rávetített objektumok, az internet és multimédiás CD-k kínálta lehetőségekkel, melyekben a diákok és a tanár kreativitását kihasználva igazi problémamegoldás következhet be. A tanulók játszva, felfedezve, a szórakozva tanulás közös élményére építve sajátíthatják el a tananyagokat.

A digitális tábla a leírtak szerint nem is lenne különleges eszköz, hiszen a számítógép, a projektor sok tanteremben rendelkezésre áll. A különlegességet az interaktívvá tett felület határozza meg, amely egy vezérlő szoftver segítségével lesz képes olyan feladatok elvégzésére, amelyeket eddig csak a számítógép tudott.

10. ábra: A digitális táblák rendszerkövetelményei
10. ábra: A digitális táblák rendszerkövetelményeiAz interaktív táblák típusai a vetítés helye szerint

Az interaktív táblákat két csoportba sorolhatjuk a vetítés helye szerint:

Az első kategóriába tartozik az elölről vetített projektor típus. Ez egy egyszerűbb megoldás, melynél az előadó maga is beárnyékolhatja a táblát, valamint zavaró a vetítő fénye az előadó számára.

Ezeket a hátrányokat kiküszöböli a hátulról vetített projektor. Viszont ez a típus természetesen drágább is, így nem is terjedt el az iskolákban.64 Glasersfeld szerint a tudás jellegére vonatkozóan az adaptív információ feldolgozás dominál (Glaserfeld, 1991). Szerinte a tanulás az ember biológiai értelemben vett adaptivitását (újhoz való befogadó készségét) fokozza, képessé teszi arra, hogy jobban alkalmazkodjék környezetéhez. A tudás megszerzése tehát konstrukciós folyamat, amely a megismerő szubjektum tevékenységének terméke. A folyamat során a tanuló gondolkodása lehetővé teszi egy magasabb kognitív rendszer felépülését. A konstruktivizmus tanulási struktúrájában konceptuális váltás következik be, mely pedagógiája a gyermek kognitív struktúráját tekinti kiindulási alapnak, vagyis a gyermek előzetes tudását, ismereteit és kialakult világképét.