Skip navigation

4.3.2 Önellenőrző kérdések

  1. Milyen megítélése van az IKT fejlesztéseknek az Európai Unióban és Magyarországon?
  2. Milyen hatással van az IKT szektor a magyar gazdaságra?
  3. Mely időszakot öleli fel a Magyar Nemzeti Infokommunikációs Stratégia?
  4. A bemutatott adatok alapján milyen a magyar lakosság IKT ismerete?
  5. Milyen hatással van a digitális írástudás a GDP-re?
  6. Gondolja végig a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia oktatást érintő terveit!
  7. Gondolja végig milyen fejlesztésekre lenne szükség saját intézményében/környezetében!
  8. Alkosson véleményt a lakosság digitális írástudásának megváltoztatására vonatkozó tervekről!